DEFTERDARLIĞIMIZIN MİSYONU;

Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda; çağdaş yönetişim anlayışı ile zamanında, kaliteli ve çözüm odaklı hizmet üreten, sunan, yöneten ve iç kontrolü sağlayan bir Denizli Defterdarlığı.

BAKANLIĞIMIZIN

Misyonu; 

Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Maliye Bakanlığı.

Vizyonu; 
Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Maliye Bakanlığı.