ALİ SORMAZ

Defterdarımız Ali SORMAZ 1964 Akdağmadeni doğumlu olup, ilk ve orta öğrenimini bu ilçede, liseyi İzmir Maliye Okulunda, Üniversite öğrenimini 1984 yılında 9 Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünde tamamlamıştır. 2011 yılında ise Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F.Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır.

Lise mezuniyetini müteakiben, Maliye Bakanlığı’nın Taşra Teşkilatındaki çeşitli memuriyet kademelerinde bulunduktan sonra 2000 yılında Defterdar Yardımcılığı sınavını kazanarak Erzincan’a atanmıştır. Ekim–2003`den itibaren Erzincan Defterdarı, Ocak 2008`den itibaren Sakarya Defterdarı, Mayıs 2014’den itibaren Çorum Defterdarı olarak görev yapmakta iken, 09 Şubat 2017 tarihli kararname ile Denizli Defterdarlığına atanmıştır.

2002 yılında Erzincan´da Defterdar Yardımcısı iken hazırlamış olduğu, Bakanlığımıza ve 81 il Defterdarlığına dağıtılan “Toplam Kalite Yönetimi-Mükemmelliğe Doğru Yolculuk” isimli basılı bir kitabı bulunmaktadır. Ayrıca 2011 yılında kamu kurumlarının ihtiyacına dönük olarak ‘Kamu Harcama Süreci’ başlıklı bir kitapçık hazırlamış ve Sakarya`da ki kamu kurumlarının istifadesine sunmuştur. Diğer taraftan Santiago Büyükelçiliğimize rezidans alımı işi için Dışişleri Bakanlığınca oluşturulan komisyonda Bakanlığımızı temsilen 05-12 Temmuz 2014 tarihleri arasında geçici görevli olarak Güney Amerika´ya (Şili) görevlendirilmiştir.

Öte yandan 2010–2014 yılları arasında Sakarya Üniversitesinin ilgili Fakülte ve Yüksek Okullarında, Kamu İhale Hukuku, Türk Vergi Sistemi, Genel Ekonomi, Muhasebe Denetimi ve Yönlendirilmiş Çalışma   derslerine girmiştir. Defterdarımız evli ve 3 çocuk babasıdır.